Op deze pagina vind je de voorwaarden voor deelname aan de Gilwell-training. Als je je inschrijft voor één van de trainingen, ga je akkoord met de voorwaarden hieronder.

1. Algemene voorwaarden

 1. 1.1  De Gilwell-training wordt een aantal maal per jaar gegeven. Inschrijving is alleen mogelijk voor één van de op de website (www.gilwell.scouting.nl) genoemde trainingen en de daarbij behorende trainingsdata. Per training is een aparte inschrijving noodzakelijk. Voor elke training staan de diverse data vermeld op de website. In de ontvangstbevestiging van de inschrijving zullen de van toepassing zijnde data worden vermeld.

 2. 1.2  Inschrijving voor deelname is mogelijk voor leden van Scouting Nederland in de leeftijd van 18 tot 99 jaar.

 3. 1.3  Alle deelnemers moeten geregistreerd lid van Scouting Nederland zijn. Zonder dit lidmaatschap is deelname niet toegestaan.

2. Inschrijving

 1. 2.1  De inschrijving voor de Gilwell-training gebeurt per deelnemer door middel van het online inschrijfformulier, waarbij iedere deelnemer zich individueel inschrijft. De deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van alle ingevulde gegevens.

 2. 2.2  Per Scoutinggroep of organisatieonderdeel wordt er maximaal het aantal deelnemers toegestaan als dat er subgroepen tijdens een training worden samengesteld (in de praktijk komt dit neer op 2 of 3 deelnemers).

 3. 2.3  De deelnemer verleent Scouting Nederland toestemming voor automatische incasso van het verschuldigde deelnamebedrag van de opgegeven rekening.

 4. 2.4  Het volledig ingevulde online inschrijfformulier dient uiterlijk 4 weken voor de training door de organisatie te zijn ontvangen om deelname te kunnen garanderen, dit behoudens de situatie dat meer deelnemers zich aanmelden dan de inschrijving toelaat. In dat geval wordt er een wachtlijst aangemaakt. De deelnemers worden aangenomen op volgorde van het moment van aanmelding.

 5. 2.5  Na invulling en verzending van het online inschrijfformulier ontvangt de deelnemer een bevestiging van de inschrijving.

 6. 2.6  Voor de training krijgt de deelnemer (via e-mail) een uitnodiging met daarin het verzoek een schriftelijke vragenlijst in te vullen voorafgaand aan de training/kennismakingsdag. Elke ingeschreven deelnemer ontvangt hierover persoonlijk een (e-mail)bericht.

3. Betaling en annulering

 1. 3.1  Per training is een financiële bijdrage bepaald voor iedere deelnemer. Over de hoogte van deze deelnemersbijdrage staat informatie op de website. In de bijdrage is inbegrepen: overnachtingen tijdens de training en het afsluitingsweekend, maaltijden, de training, trainingsmateriaal en koffie/thee. In deze bijdrage is niet inbegrepen: het vervoer naar de trainingslocatie en de drankjes en versnaperingen tijdens informele momenten.

 2. 3.2  Meteen na de inschrijving zal er een gedeelte van de deelnemersbijdrage, een bedrag van
  € 50,-, als inschrijfkosten in rekening worden gebracht. Ongeveer één maand voorafgaand aan het startmoment van de training zal het resterende deel van het verschuldigde bedrag worden geïncasseerd van de opgegeven rekening. De deelnemer is verantwoordelijk voor een voldoende saldo op deze rekening om de desbetreffende incasso mogelijk te maken.

 1. 3.3  Indien voor aanvang van de training het geld niet door Team Gilwell is ontvangen, kan er niet worden deelgenomen aan de betreffende training. Er blijft dan wel een deel van de deelnemersbijdrage verschuldigd op grond van artikel 3.4.

 2. 3.4  Annulering van de inschrijving en het volgen van de training is alleen mogelijk tot 2 weken voor aanvang van de training. Dit is alleen schriftelijk mogelijk en onder opgaaf van redenen. Tot 4 weken voor aanvang van de training is annuleren kosteloos. Tussen de 4 en 2 weken voor aanvang, zullen de inschrijfkosten (€ 50,-) als administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering later dan 2 weken voor de training of indien de cursist niet aan de training deelneemt, is het gehele bedrag verschuldigd. Hierbij bestaat er de mogelijkheid maximaal de helft van het bedrag terug te krijgen, afhankelijk van reeds gedane uitgaven en omstandigheden.

4. Verzekering

 1. 4.1  Voor deelnemers is een collectieve, secundaire ongevallen- en WA-verzekering van Scouting Nederland van kracht. Verlies van en schade aan materiaal en persoonlijke bagage zijn niet automatisch verzekerd. Indien gewenst kan via Scouting Nederland een reis-en bagageverzekering worden afgesloten. Eventuele vragen over de verzekering kunnen worden voorgelegd via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 2. 4.2  Voor de trainingen in het buitenland, zoals bijvoorbeeld een buitensport training in Duitsland of een training in Kandersteg, moeten de deelnemers zelf voor een reisverzekering met dekking van buitensportactiviteiten zorgen.

 3. 4.3  Scouting Nederland noch Team Gilwell kunnen aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal of beschadiging aan goederen van deelnemers tijdens de training of de reisdagen.

5. Overige voorwaarden

5.1 Scouting Nederland en Team Gilwell hebben het recht om beeldmateriaal dat tijdens de training gemaakt wordt, te gebruiken voor publicitaire doeleinden zonder aparte toestemming van de deelnemer.

Om de Gilwell-training in goede banen te leiden, kunnen huisregels niet ontbreken, deze worden aan het begin van de training verteld. Vanzelfsprekend wordt van alle deelnemers verwacht dat zij zich hieraan houden. De Gilwell-staf behoudt zich het recht om bij overtreding van deze regels over te gaan tot het nemen van maatregelen en eventueel over te gaan tot verwijdering van de deelnemer(s). Deze deelnemer kan vervolgens geen aanspraak maken op restitutie van de betaalde deelnemersbijdrage.